ماه: مرداد 1402

باعث تأسف است که رئیس سازمان برنامه در نشست مهم امروز مجلس حضور پیدا نکرد / تاکنون حتی ۵۰٪ دیون گندم‌کاران هم پرداخت نشده است*

📌 *باعث تأسف است که رئیس سازمان برنامه در نشست مهم امروز مجلس حضور پیدا نکرد / تاکنون حتی ۵۰٪…