یادداشت مذیر مسئول :پری ناز اسبلی

آنچه امروزه به نام عرفان حلقه مثل یک غده ی سرطانی در کشور رشد می کند، به راستی یک ماده ی فاسدی است که آسیب های آن در حوزه های معنوی، روانی و اجتماعی قابل انکار نیست.
آسیب های روانی
1. بیشتر آسیب های روانی در اثر برون ریزی هایی است که در اثر اتصال به حلقه های فرادرمانی و تشعشع دفاعی در دوره های سایمنتولوژی به وجود می آید. این برون ریزی ها به صورت مختلفی از سوی اتصال یافتگان تجربه می شود:
الف- اختلال دوقطبی: این افراد گاهی به شدت خوشحال و گاهی به شدت افسرده می شوند و این تغییرات (پانک-دپرسیو) به صورت دوره ای تکرار می شود.
ب-اسکیزوفرنی (توهمات دیداری و شنیداری): افراد صحنه ها یا اشباهی را می بینند و مطالبی از آنها می شنوند که گاهی هراسناک و گاهی سرورانگیز و امیدبخش است به طوری که احساس می کنند از جبرئیل این الهامات را دریافت کرده اند.
2. بسیاری از برون ریزی ها پس از تجربه های نوعی صرع بروز پیدا می کنند. بر اساس مراجعات اتصالاتی که محمدعلی طاهری ادعای تفویض آنها را داشته و اکنون توسط مسترهای مأذون از سوی مرکزیت عرفان حلقه تفویض می گردد، نوعی صرع مسری را به وجود آورده که چنین شکلی از این آسیب روانی تاکنون وجود نداشته است. این عارضه پس از حالتی شبیه به غش که بنابر برخی از نظریات نتیجه فشار الکتریکی شدیدی به سمت راست قشر مغزی است، دچار تصورات و توهماتی می شوند.
الف) افراد مبتلا احساس می کنند که با خدا یا شعور کیهانی که در عرفان حلقه به نام جبرئیل معرفی می شود در ارتباط هستند و الهاماتی دریافت می کنند.
ب) احساس می کنند رسالتی معنوی برای ترویج این الهامات و هدایت دیگران دارند.
ج) احساس می کنند که باید این اتصالات را به دیگران نیز تفویض کنند.
3. فوبی شدید نسبت به پدیده ای به نام شبکه منفی که پیامدهای ناگوار و دردناکی برای بعضی از اتصال یافتگان به حلقه های شبکه شعور کیهانی دارد.
الف) تئوری پاتولوژی عرفان حلقه این است که علت بیماری ها رسوخ موجودات غیر ارگانیک در کالبد ذهنی افراد است. موجودات غیر ارگانیک دو نوع اند نوع A که جن هستند و نوع B که ارواح سرگردان اند. افرادی که تحت تأثیر این آموزش ها و القائات قرار می گیرند، دچار توهمات شدیدی می شوند و احساس می کنند، موجودات غیر ارگانیک مربوط به شبکه منفی در آنها رسوخ کرده اند، یا در خانه و زندگی آنها حضور دارند. این موضوع منشأ ابتلاء به اسکیزوفرنی است.
ب) احساس اینکه هر گونه مخالفت، اعتراض و انتقاد از عرفان حلقه موجب حمله های شبکه منفی یعنی جن ها و شیاطین و به اصطلاح عرفان حلقه نوعی از موجودات غیر ارگانیک می شود. از این رو بسیاری از افراد که آسیب های فراوان دیده اند از اظهار آن هراسان و نگران اند.
ج) در برخی از موارد نشانه هایی وجود دارد که به نظر می رسد افراد در اثر اتصال به حلقه ی فرادرمانی یا دفاعی واقعاً با جن ها در ارتباط قرار گرفته اند. گزارش های برخی از تجربه های افراد نشان می دهد که آنها مبتلا به اسکیزوفرنی نیستند و با آنچه در روایات وجود دارد، مشاهدات شان سازگار است. همچنین راه حل هایی که در روایات برای دفع شیاطین جن آمده درباره ی آنها مؤثر واقع می شود. بنابراین نتیجه می گیریم که اتصالات عرفان حلقه در برخی از موارد براستی ارتباط با جن ها و شیاطین را برقرار می کند.
4. آموزش ها و نوع تلقین ها و مطالبی که از سوی محمدعلی طاهری و مسترهای حلقه القا می شود افراد را به نوعی پارانویا نسبت به روحانیون و پزشکان مبتلا کرده است. به طوری که آنها را باندبازانی سودجو دانسته که مانع ترویج معنویت حقیقی و یا روش های درمانی بدون عوارض هستند.

5. آسیب هایی در حوزه مهارت های زندگی
الف) تفکر انتقادی: عرفان حلقه با تولید برچسب هایی نظیر: «سوپردانا»، «قفل ذهنی»، «عضو شبکه منفی» و… افراد را از اینکه تفکر انتقادی داشته باشند و آزاداندیشانه درباب آموزش های عرفان حلقه تحقیق کنند و سخنان کارشناسان، مذهبی، روانشناسان و پزشکان وسایر افراد آگاه را بشنوند، بازمی دارند.
ب- کنترل خشم و اضطراب و استرس: در عرفان حلقه همۀ هیجانات به عنوان اثر و انعکاس شبکه شعور کیهانی معرفی می شود که افراد باید آنها را اگرچه از شبکه منفی باشند تحمل کنند و آشکارسازی یا برون ریزی کنند، تا تخلیه شوند و بتوانند با شبکه مثبت ارتباط پیدا کنند. از این رو افراد سوء رفتارهای خود را با فرافکنی به شبکه منفی به عنوان برون ریزی ارزیابی کرده و تلاشی برای کنترل آن انجام نمی دهند.
ج-مهارت خودآگاهی: افراد خود آگاهی خود را در عرفان حلقه از دست می دهند، به طوری که گاهی خود را موجودات غیرارگانیکی تصور می کنند که در آنها رسوخ یافته است. یا این که خود را عارف تلقی می کنند در حالی که اولیات مسائل دینی و تقیدات شرعی را مراعات نمی کنند.
کد خبرنگار :110

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.