آیرال خبر ،روسای کمیسیون های شورای اسلامی شهر تبریز با رای اعضای کمیسیون های هشت‌گانه شورای اسلامی شهر تبریز انتخاب شدند.

 

به گزارش آیرال خبر ، در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق، نظارت و پیگیری مصوبات شورای شهر که به ریاست شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز برگزار شد.

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، جعفر مدبر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، رسول درسخوان به عنوان نایب رئیس و داود امیرحقیان به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

داود امیرحقیان با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، محمد حسن اسوتچی به عنوان نایب رئیس و جعفر مدبر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

سعید محدث با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، احتشام حاجی پور به عنوان نایب رئیس و حبیب شیری آذر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 

سعید حاجی زاده با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، اصغر عابدزاده به عنوان نایب رئیس و بهروز خاماچی به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 

بابایی اقدم با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، احتشام حاجی پور به عنوان نایب رئیس و ایرج شهین باهر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 

ایرج شهین باهر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون عمران و توسعه انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، احتشام حاجی پور به عنوان نایب رئیس و بابایی اقدم به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 

 

در جلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز، اسماعیل چمنی به عنوان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر تبریز انتخاب شد در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، جعفر مدبر به عنوان نایب رئیس و سعید محدث به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب شدند.

 

انتخابات اعضای هئیت رئیسه کمیسیون بودجه شورای شهر به هفته آینده موکول شد.

اجتماعی :1394/07/06

کدخبر:110115

خبرنگار: 1155

انتهاي پیام

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.