ایرج شهین باهر

شهردار تبریز گفت: تاثیر کتب شهروندی و آموزش دانش آموزان می تواند سالیانه هزینه های هنگفتی را از روی دوش شهرداری بردارد.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، ایرج شهین باهر امروز در نشست با مسئولان طرح جامع آموزش های شهروندی (کتب 26 جلدی فرهنگ شهروندی) اظهار کرد: هدف از گردآوری و چاپ کتب شهروندی که دو سال برای آن زحمت کشیده شده، این است که ما به دانش آموزان مفاهیم اجتماعی و شهروندی را آموزش دهیم.
او ادامه داد: نگرش اینکه در یک شهر فقط باید پروژه های عمرانی اجرا شود، باید تغییر یابد و به عنوان مثال اگر ما بتوانیم نحوه استفاده از چراغ قرمز را به شهروندان آموزش دهیم، سالانه هزار و 500 میلیاردتومان از هزینه های شهرداری کاهش می یابد.
شهردار تبریز طرح کرد: اگر ما سالانه نزدیک به یکصد تصادف منجر به فوت داریم، بخاطر این است که شهروندان ما در مورد رانندگی با سرعت حداکثر 60 کیلومتر در ساعت در داخل شهر آموزش ندیده اند و اگر کتب شهروندی بتواند تنها به پنج درصد از این دانش آموزان تاثیر بگذارد، کل هزینه های تهیه و چاپ این کتاب ها جبران می شود.
او افزود: در دوره فعلی مدیریت شهری، به رغم وجود مشکلات اقتصادی و مبارزه با فساد و … خوشبختانه دو اتفاق بزرگ در تبریز رخ داده که در تاریخ شهر بی سابقه بوده است که یکی از آنها موضوع توسعه فرهنگی شهر و دیگری تدوین و تصویب برنامه های 12 ساله و پنج ساله است.
ایرج شهین باهر گفت: 120 سال است که در تبریز شهرداری وجود دارد اما هرگز این تفکر و نگرش وجود نداشته که اکنون وضعیت شهر چگونه است و ما به کجا باید برسیم و متاسفانه با یک روال همیشگی شهر اداره شده است.
او ادامه داد: اکنون اما ما می دانیم که بر اساس شاخص های توسعه و مباحث مختلف و سرانه، در چه وضعیتی قرار داریم و در مدت زمان پنج و 12 ساله، به کجا باید برسیم که این برنامه ها بصورت سالانه نیز مشخص شده و قابل رصد است.
شهردار تبریز اظهار کرد: اکنون یک چارچوب مشخص و البته لازم در تبریز وجود دارد که شهر را در مباحث مختلف به سمت توسعه ببرد و نتیجه این چارچوب آرامش و آسایش را برای شهر و شهروندان است.
او گفت: تداوم انتشار کتب فرهنگ شهروندی و تدریس آن در مدارس، نیاز به ضمانت اجرایی دارد و چنانچه این کتب کشوری نشود، خیلی زود فراموش می شود و لازم است تا پس از چاپ در سال اول، در سال دوم و سال های بعدی نیز چاپ شود.

توسط تحریریه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.