;پیام شهروند

ما دردمونو به کی بگیم؟ من هر روز ساعت ۶ صبح از سهند سوار سرویس میشم، برگشت هم با سرویس ساعت ۱۷ میرسم خونه ۴ دی ماه دقیقا تو ساعتی که خودرو تو پارکینگ پارک بوده سه بار برام عوارض ثبت کردند!

توسط سردبیر

نظر برای “پیام شهروند”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.