دکتر قالیباف در همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های کلیبر، خداآفرین و هوراند:

🔹با توجه به تجربیات گذشته در بودجه سال 1402، تبصره 18 بودجه سال جاری فقط برای اشتغال اختصاص یافته است؛ همچنین تلاش کردیم موضوع یاد شده از همه بروکراسی های سخت محیط کسب و کار به حداقل ممکن برسد. حدود یکصد و 40 هزار میلیارد تومان که حدود 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود پایین و 40 هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات حدود 15.5 درصدی است و تصمیم گیری هم صرفا در اختیار شورای برنامه ریزی استان بوده و به عبارتی یک حساب از خزانه برای استان باز شده است.

🔹تلاش خواهیم کرد ابتدا چوب لای چرخ سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نگذاریم و همچنین وظیفه خود می دانیم تا تسهیل گر و کمک رسان باشیم. به عنوان مثال فاصله گرفتن از کارهای دولتی در اقتصاد و حرکت در قانونگذاری به این سمت می تواند اثر گذار باشد. در قانون مجلس مربوط به تسهیل صدور مجوزها، شاهد مقاومت های جدی برای اجرای آن بودیم اما ما نیز جدی هستیم و رسانه ها خصوصا صداوسیما نیز پیگیر هستند که بابت آن تشکر می کنیم. دولت نیز پیگیر است تا محیط کسب و کار فراهم شود

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.