گزارش:پریناز مهاجرانی
اصطلاح رایج «حجاب اجباری» از منظر منطق حقوق اسلامی صحیح است یا خیر؟ آیا ترکیب دو واژه حجاب و اجبار موجد نوعی تناقض و ناهمخواهی نیست؟

برای پاسخ به این سؤال بنیادین می توان چهار حالت را تصور کرد و در هر حالت، اعتبار و امکان اجبار را سنجید. گاهی ممکن است مقصود از اجبار حجاب، معرفی و اثبات منطقی و عقلی حجاب اسلامی و هدف، پذیرش آن به عنوان یک فکر و اندیشه نو از سوی مخاطب باشد. گاهی نیز معرفی این حکم به عنوان یک امر دینی و الهی مطرح است و هدف ایمان آوردن قلبی و باور پیدا کردن مخاطب به مقوله پوشش اسلامی است. بديهي است که ابزار اجبار در اين دو محدوده اساساً بي معنا است، زیرا نه اجبار در انديشه و فکر، و نه اجبار در ايمان و باور، هيچکدام معنا ندارد و امکان پذير نيست از اجبار فکر و باور انسان ها سخن بگوییم!
حالت سوم اما این است که حجاب به عنوان يک قانون اجتماعي در نظر گرفته شود؛ بدین معنا که جداي از بحث انديشه و ايمان، وارد جامعه اي شويم که تحت قوانين خاصي اداره مي شود و فرض ما بر اين است که رعايت حجاب به عنوان يکي از قوانين اجتماعی در اين جامعه تعريف شده و به تصويب رسيده است؛ در اينجا نيز سؤال از اينکه آيا با حجاب اجباری موافق هستید يا مخالف، سؤال صحیحی نیست؛ زيرا اجبار در اينجا به معناي پايبندي و اصرار بر اجراي قانون است و مخالفت با اجراي قانون، نظري نيست که در ميان افراد عاقل و فهميده طرفدار داشته باشد. چراکه قوانين، هنجارهايي هستند که توسط حکومت ها به عنوان اصولي که شهروندان باید از آنها پيروي کنند تعريف و ارائه مي شود. و هر شيوه رفتاري که قانون را نقض کند جرم محسوب مي شود و حکومت عليه کساني که از قوانين پيروی نمی کنند از ضمانت هاي اجرايي رسمی استفاده مي کند. در این مقام (مقام اجرای قانون و نه اصل آن) اساساً طرح درست یا غلط بودن و به عبارت دیگر صحت اجبار یا عدم اجبار قانون منطقی نیست چرا که در هر جامعه سالم و متمدني مجموعه قوانيني حاکم مي شود که به تناسب باور ها و عقائد افراد يا نخبگان آن جامعه، خاستگاه وضع آن قوانين متفاوت است؛ مثلا در يک جامعه قوانين کشور بر پايه نظام و انديشه ليبرالي بنا مي شود و در جامعه ديگر بر پايه نظام و انديشه سوسياليستي. خاستگاه اين نظام ها هر چه باشد و بر هر انديشه اي استوار باشد – خواه درست يا غلط – وقتي به مرحله قوانين حکومتي آن جامعه رسيديم، بحث الزام و اجبار در اجراي قانون، امري بديهي و معقول است چرا که نپذيرفتن آن به معناي حذف ضمانت اجراي قانون است و قانوني که ضمانت اجرا نداشته باشد نتيجتاً با بي قانوني و هرج و مرج تفاوتي ندارد. حال اگر خاستگاه قوانين جامعه اي، نظام و انديشه اسلامي باشد و بر اين اساس قوانين آن کشور تنظيم و تصويب شود، از لحاظ ضمانت اجرا، و الزام و اجبار در اجراي آن، با ساير قوانين تفاوتي ندارد، و اِعمال ابزار اجبار در اجراي اين قوانين نيز امري بديهي و معقول خواهد بود. اگر بحث حجاب را در اين مرحله بنگریم که به عنوان يک قانون در حکومت اسلامي تصويب و ابلاغ شده است، اجبار در اجراي آن امري معقول بلکه لازم است. اينجا بحث انديشه و ايمان نيست. اين قانون – خواه درست باشد يا غلط – در اين مرحله، بايد اجرا شود و سخن از جواز اجبار آن در مرحله اجرا صحیح نیست، چراکه عدم اجبار مساوی با هرج و مرج و آشفتگی و حاکمیت آشوب است.
پرسش از اصل حجاب است و اینکه آیا قانوني بودن آن وجه عقلي يا سند شرعي دارد يا نه؟ آیا مبانی قانونی نمودن آن از استحکام برخوردار است یا خیر؟ در اين مرحله ممکن است کسي در مباني اين حکم اشکال داشته باشد که مستند به دلیلی، قانون رعايت حجاب در بستر عمومي جامعه از نظر عقلي با انديشه سالم مطابق نيست، و يا از نظر ايماني دليلي بر مشروعيت آن نداريم، در اينجا اجبار و الزام معنا ندارد و هر کسي بايد بتواند نظرات خود را با قانون گذار (قوه مقننه) در ميان بگذارد و او را متقاعد کند که اين قانون را تغيير دهد. قانون گذار بايد توجيه شود که قانون رعايت حجاب باشد يا نباشد؟ معقول است يا نيست؟ ولي تا زماني که قانون رعايت حجاب وجود داشت، الزام در اجراي آن بايد وجود داشته باشد.نتیجه آنکه اگر در فرضی اصل تقنین حجاب را قابل تنقید و ایراد بدانیم، حتماً حل آن از بستر بحث علمی و گفتگوی متخصصان حقوق و شرع مقدس می گذرد و آنچه که به یقین نمی تواند راه حل تلقی شود، آشوب و هیاهوی غیرمتخصصین و یا مغرضان است. در جمهوری اسلامی ایران، ساختار تقنینی بر مبنای برتری هنجار شریعت پایه گذاری شده است که علاوه بر مشروعیت بخشی به احکام اولیه، احکام ثانویه را نیز مشروعیت می بخشد. آنچه که از اقلیت معترض به تقنین حجاب توسط نمایندگان اکثریت مردم انتظار می رود، خدشه علمی و مستدل در مبانی حکم اولیه بودن الزام حجاب و یا اثبات حکم ثانوی بودن عدم الزام آن است که لزوماً باید از مجرای اقناع قانون گذاران منتخب مردم پیگیری شود. البته چنین درخواست و انتظاری از عده ای ساده لوح که از سواد رسانه ای بی بهره اند و یا جماعتی ناآگاه و دانش ناآموخته که در به آتش کشیدن انسان ها، مساجد، قرآن ها، اموال عمومی و … چیرگی و تبحر ویژه ای دارند، کمی مضحک و نامعقول به نظر می رسد. رویکردهای سلبی و امنیتی در مسئله حجاب باعث ایجاد فضای دوقطبی درکشور می‌شود

‏مرادی نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در نطق میان دستور گفت:

حرکت عملی و جهادی در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری ،نیازمند اقداماتی از قبیل اصلاح روابط خارجی و مردمی سازی اقتصاد داخلی است.

در باب “حجاب” با توصیه و ضرورت رعایت واجب الهی و با نگاه به اینکه حجاب در طول تاریخ تمدن این سرزمین وجود داشته است و ترویج حجاب با استفاده از ظرافت های فرهنگی،ادبیات فاخر و سخنان شایسته و منطقی؛ قطعاً مورد استقبال عموم مردم قرار خواهد گرفت و استفاده از رویکردهای سلبی ،امنیتی باعث ایجاد فضای دوقطبی در کشور می‌شود و دوقطبی شدن در جامعه خاستگاه دشمنان ایران است.

طبق قانون اساسی دولت بایستی در سال، یک میلیون شغل و مسکن را برای مردم فراهم سازد؛ متاسفانه دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است و اشتغال برای جوانان یک درد بی درمان شده، دولت باید به این موضوع ورود کند.
زارش رابا
بابیانیه وزرات کشور شروع میکنیم دراین بیانیه آمده است

وزارت کشور ضمن آرزوی قبولی عبادات و طاعات ملّت مؤمن ایران در ماه مبارک رمضان ضمن تأکید مجدد بر رعایت ارزش‌ها و احکام الهی و قانون برآمده از آن از جمله حجاب اسلامی به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند که هیچ گونه عقب‌نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به‌عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
مسئله حجاب در سال‌های گذشته یکی از محورهای جنگ شناختی دشمن علیه ملت مظلوم و مقتدر ایران بوده و طرح‌های شکست‌خورده‌ای نظیر چهارشنبه‌های سفید، دختران خیابان انقلاب، نه به حجاب اجباری، آزادی‌های یواشکی و… هرگز نتوانست در اراده بانوان و دختران ایرانی در اعتلای شخصیت معنوی و حفظ هویت زن مسلمان خللی پدید آورد. پروژه‌های برنامه‌ریزی‌شده توسط سرویس‌های امنیتی با پیشرانی افرادی معلوم‌الحال و فاسدالعقیده از خارج از کشور در آخرین پرده با شعار عوام‌فریبانه «زن، زندگی، آزادی» تلاش کرد اهداف شوم خود را در هاله مقدس زنانه مخفی نماید اما پایداری و بصیرت و زمان‌شناسی ملت بزرگ ایران و خصوصاً دختران و زنان قهرمان آن به همگان اثبات نمود که دشمن همچون گذشته درگیر محاسبات غلط ناشی از عدم اشراف بر عمق دلدادگی همه آحاد مردم و خصوصاً دختران این سرزمین به احکام الهی و اولیاء دین است.
بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان، دشمنان در آشوب‌های سال گذشته تلاش کرد حجاب را به موضوعی برای دو قطبی‌سازی و ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی و عاملی برای انفکاک ملت از حاکمیت تبدیل نماید و در این راه از همه ظرفیت شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌عنوان بستر تهاجم علیه ذهن و قلب نوجوان و جوان ایرانی به‌کار بست. در حالی که برآورد غلط تبهکاران فرهنگی داخلی و خارجی بر رویگردانی بانوان محترم ایرانی از حجاب تمرکز یافته بود، «سیلی» افراد «ضعیف‌الحجاب» علاوه بر مهابت بانوان محجبه سبب استیلای یأس بر اردوگاه جنگ چندبعدی معاندان ایران اسلامی گردید، به همین دلیل وزارت کشور بر خود فرض می‌داند که به‌احترام همه زنان و دختران ایرانی که در طوفان فتنه ترکیبی دشمن استوار مقاومت کردند و به الگویی از پایداری شناختی برای همه آحاد ملت تبدیل شدند بایستد و ابراز فروتنی نماید.
مطابق آنچه گذشت ذکر سه نکته ضروری است:
1. مجموعه دولت و وزارت کشور خود را مخاطب مطالبات عموم مردم وفادار ایران در موضوع حجاب دانسته و بر خواسته بر حق ایشان مبنی بر داشتن جامعه‌ای عفیف و باحیا صحه می‌گذارد و گوشی شنوا و زبانی پاسخگو و بازویی توانمند برای تأمین حقوق مردم به‌ویژه حق زیست عفیفانه به‌عنوان یکی از حقوق اساسی آحاد ملت می‌باشد، این امر در ماههای گذشته و رفتار اکثریت قاطع بانوان ایرانی در حفظ حجاب به‌وضوح نشان داده شده و بر این اساس مدعای مواجهه متناسب با مظاهر بی‌عفتی یا بی‌حجابی دارای مبانی اصیل شرعی، قانونی و انسانی بوده و از باب حقوق عامه مردم به‌صورت یک موضوع اولویت‌دار مطمح نظر مسئولان امر می‌باشد.
2. تردیدی وجود ندارد که حجاب از پایه‌های تمدنی ملت ایران بوده و یکی از زیرساخت‌های بنای حیاتی خانواده می‌باشد. در حالی که خانواده‌گرایی و حفظ حریم آن از اصول زیست اجتماعی ایرانیان است می‌بایست از حریم حجاب و عفاف برای تحکیم بنیان خانواده محافظت نمود و بر تقویت و گسترش آن ملازمت نمود.
3. از همه مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی تقاضا دارد با حضور مسئولانه خود در میدان، تبیین این موضوع حساس را بر خود فرض دانسته و باب گفتگوی مثبت در امر حجاب را برای همه طیف‌های نیازمند به بهره‌های فکری و ذهنی بیش از پیش باز نمایند. تردیدی نیست که «اقناع» نسل جوان مؤثرترین راهبرد در بهبود وضعیت حجاب خواهد بود.
در پایان ضمن تأکید بر غیر قابل تردید بودن حجاب از منظر نظامات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور خاطرنشان می‌شود که با توجه به پایبندی اکثریت قاطع بانوان و دختران ایرانی به این امر با تأکید مجدد بر لزوم رعایت حجاب در همه اماکن و معابر عمومی و ضمن اعلام حمایت از همه آمران به معروف و ناهیان از منکر در سراسر کشور، دستگاه محترم قضائی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط نسبت به مواجهه با معدود هنجارشکنان اقدام خواهند نمود و اجازه تعدی به حریم و هویت مقدس زن مسلمان ایرانی را نخواهند داد.یت الله جوادی آملی با بیان اینکه گاهی نامه می نویسند که شما چرا ساکتید و درباره حجاب حرف نمی زنید، درباره عفاف حرف نمی زنید، عفاف و حجاب بر فرض با فشار انسان این روسری رو یه قدری جلو بیاره، این اون عفاف و حجاب نیست، اون فساد رو جلوگیری نمیکنه.
افزودن این آشفته بازار بودن مسئله حجاب و عفاف با فشار سرنیزه حل نمی شود، از راه دیگری فساد را توسعه می دهد.
این النکاح سنتی است که جلوگیری می کند.
وگرنه با بگیر و ببند و اینها ممکنه ظاهر حفظ بشه، بگیر و ببند اگر بدتر نکند، یقینا حل نمی کند.دکتراحمد علیرضابیگی:

امکانات نیروی انتظامی صرف امنیت شود نه کنترل هوشمند حجاب/ امنیتی شدن موضوع حجاب خواسته بیگانگان است

باید بپذیریم نقص و نارسایی هایی که در حوزه فرهنگ و ترویج حجاب اتفاق افتاده است را با توسل جستن به شیوه های امنیتی و انتظامی نمی توانیم جبران کنیم.

موضوع حجاب یکی از موضوعات ارزشی جامعه ما است اما ترویج حجاب با توسل به شیوه های امنیتی، و سلبی جواب نمی دهد.

دشمن موفق شده بحث حجاب را سیاسی کرده و تبدیل به وسیله ای برای ابراز مخالفت کند.

هر اقدامی که بخواهد موضوع حجاب را سیاسی و امنیتی کند نوعی گام برداشتن در سناریویی است که دشمن طراحی کرده است.

مسئولان باید مراقب باشند تا زمینه رویارویی و ایجاد دو قطبی در جامعه ایجاد نشود.

اکنون باید به موضوعاتی بپردازیم که همه مردم در خصوص آن اتفاق نظر دارند. تورم، بیکاری، مشکلاتی که جامعه را به جهت فقدان امنیت شغلی تهدید کرده، خانواده ها را از هم می‌پاشاند. کمتر خانواده‌ای به واسطه فقدان حجاب درحال متلاشی شدن است اما خانواده‌های زیادی به واسطه مسائل اقتصادی در حال فروپاشی است. چه میزان پرونده‌های طلاق در محاکم و دادگاه بر سر مسائل اقتصادی باز است. باید انرژی حاکمیت صرف حل این مسائل کلیدی شود.

دکتر احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:
یک تجربه چهل ساله در کشور داریم که می‌خواستیم حجاب را با ابزار‌های امنیتی و انتظامی ترویج، تحکیم و توسعه دهیم، در حالی که این همه خسارت بابت آن پرداخت کرده‌ایم. آخرین خسارتی که هم داده‌ایم ماجرای خانم مهسا امینی بود که در واقع نقطه پایانی بر روش‌های منسوخ شده بود.
دستگاه عریض و طویل فرهنگی کشور با این همه بودجه و امکانات و دسترسی‌هایی که دارد، بایستی حجاب را به عنوان یک ارزش و فضیلت ترویج دهد؛ بانوان محجبه ما از روی اختیار و باور حجاب را انتخاب کرده‌اند و به آن هم می‌بالند اما اگر بخواهیم به غیر از شیوه‌ای که حجاب را ارزش و فضیلت بدانیم، آن را ترویج دهیم، همان ارزش‌ها را به این صورت، بی‌فضیلت می‌کنیم و از بین می‌بریم.
امکانات فرهنگی کشور بایستی صرف توسعه فضیلت‌ها شود. امکانات انتظامی و امنیتی کشور باید صرف توسعه امنیت کشور شود، نه کنترل هوشمند حجاب با دوربین مداربسته. آنچه امروز امنیت کشور را نشانه رفته و آرامش مردم را تهدید می‌کند، موضوع چپاول‌ها، سرقت‌ها و ناامنی‌هایی است که گاه در کشور اتفاق می‌افتد.
نیروی انتظامی باید در راستای اجرای طرح حجاب، انرژی فوق‌العاده بگذارد. به بچه‌های نیروی انتظامی ماموریت‌های زیادی سپرده شده و الان در کلانتری‌ها پرونده‌های مفتوح داریم، همچنین چقدر در آگاهی احکام قطعی داریم که مال مردم را برده‌اند و متهمین آن‌ها متواری هستند، ولی دستگاه انتظامی کشور به دلیل کمبود امکانات و منابع، هم نتوانسته احقاق حق کند و هم کارآمدی و توانایی دستگاه انتظامی کشور زیر سوال رفته است.
با این کار (مقابله با بی‌حجابی) نیروی انتظامی کشور را که وظایف با اهمیتی بر عهده دارد و باید امنیت را تامین کند، دچار چالش می‌کنیم و در مسیری قرار می‌دهیم که آن را یک بار تجربه کرده‌ایم که تجربه وحشتناکی هم بوده است. با اجرای این طرح، مردم را به جان هم می‌اندازیم و برای عده‌ای هم این امر متشبه می‌شود که آن‌ها اختیار دارند هر طور دوست دارند با مردم رفتار کنند. چه کسی به فردی که با ماست به ناموس مردم توهین و هتک حیثیت می‌کند، چنین اختیاری داده که او جرات کند آن رفتار را داشته باشد. این اعتماد به نفس و اراده او از کجا سرچشمه گرفته است و چه کسی به او گفته چنین کاری انجام دهد؛ وقتی به عملکرد گذشته نگاه می‌کنیم، مشابه این رفتار‌ها را زیاد می‌بینیم و روا نیست در این وضعیت که جمهوری اسلامی ایران با گسست پشتوانه‌های مردمی مواجه است و این موضوع را مداوم سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های خارجی به سر ما می‌کوبند، با دست خود به این گسست بیشتر دامن بزنیم. باید روی موضوعاتی که سبب چسبندگی می‌شود، زندگی را برای مردم نوید می‌دهد و باعث استحکام بیشتر خانواده‌ها می‌شود، کار شود و نیاز‌های آن را فراهم کرد.
آیا غیر از این است در حال حاضر پرونده‌هایی که در دادسراهای خانواده مطرح است، موضوع اقتصادی دارند؟ زندگی‌ها در حال متلاشی شدن است، ما چقدر در دولت برای دوام این زندگی‌ها اقدام کرده‌ایم و توانسته‌ایم مسکن، اسباب زندگی و شغل فراهم کنیم تا خانواده‌ها دلگرم و مستحکم شوند. بعد آمده‌ایم سر موضوع دیگری انرژی صرف می‌کنیم که می‌دانیم بالای سر این قبری که گریه می‌کنیم، مرده نیست.
شاید هم آدرس اشتباه دادن است، به عبارتی مردم از گرانی‌ها و ناکارآمد‌های غافل شوند، چراکه همه مردم در بحث گرانی و تورم هم‌عقیده هستند، اما درباره موضوع حجاب با همدیگر هم‌عقیده نیستند.
برخی‌ها از هر دو طرف لج کرده‌اند و این هم، موضوع را تبدیل به یک موضوع منیتی می‌کند که امنیتی شدن موضوع حجاب، دقیقاً خواسته بیگانه است. بنده با این طرح موافق نیستم. مقام معظم رهبری هم فرمودند موضوع حجاب، یک سناریوی پیچیده است که دشمن آن را طراحی کرده و هر کسی الان بخواهد با آن بی‌حساب و کتاب و غیرمتعارف برخورد کند، در سناریویی بازی می‌کند که دشمن آن را طراحی کرده است.دکتر محمد حسین فرهنگی :

درباره حجاب قانون وجود دارد نیاز به قانون جدید نیست

یکی از نکاتی که درمجلس مطرح است در مورد حجاب قانون وجود دارد و نیازبه قانون جدید نیست
درمورد اجرای قانون تمام مردم دنیا قانون رو رعایت میکنند اگرنکند مجازات قانونی هست .
دراین زمینه خاص دستگاه های اجرایی وهمه دستگاههای که به حاکمیت مرتبط هستند باید از خودشان شروع کنند اول زیرمجموعه خودشان بعدهم آنهایی که مجوز و پروانه وبهربرداری صادرکردند برایشان طبیعتاً چنین رویکردی خیلی میتونه دراصلاح کلی فضا موثر باشد و افرادی که چه درحین کار .خارج ازآن هنجارهارو رعایت نمی‌کنند باتذکرو سختر برایشان پیش بینی شده.
بانوان درهمه جهان وایران ازجهات مختلف ازخانواده تا اجتماع اذیت میشوند باید نقص را رفع کرد اما نباید جلوی امربه معروف و نهی از منکر گرفته شود .قالیباف: نحوه برخورد با موضوع حجاب و عفاف نیاز به بازنگری دارد
رئیس مجلس: باید در حوزه حجاب و عفاف با نگاه درست و با روش‌های ایجابی و درس‌گرفتن از همه روش‌های غلطی که در گذشته داشتیم یک بار بازنگری کنیم.
رئیس مجلس با بیان اینکه ما حتما در ارتباط با موضوعات مثل حجاب و عفاف با نگاه درست و منطقی و با روش‌های ایجابی و درس‌گرفتن از همه روش‌های غلطی که در گذشته داشتیم یک بار بازنگری کرده و برای آن فکر کنیم، اظهار داشت: ما باید بتوانیم با تصمیمات مهم و شجاعانه در همه عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به‌ویژه با اولویت مسائل اقتصادی را حل کنیم و مطمئن باشیم که موضوع اقتصاد موضوع مهمی است که باید به‌عنوان اولویت به آن نگاه شود که اگر بر آن فائق آییم راحت‌تر می‌توانیم در حوزه‌های دیگر صحبت کنیم چرا که اکنون سایه ناکارآمدی آن بر سایر حوزه‌ها نیز افتاده است.

قالیباف اظهار کرد: رهبری راهبرد امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را برای انتخابات برشمردند که ما انقلابی‌ها نمی‌توانیم هیچ کدام از این راهبردها را نبینیم و همین‌قدر که امنیت و سلامت آن برای ما مهم است مشارکت و رقابت آن نیز برای ما مهم است و همه دستگاه‌هایی که مسئولیت برگزاری انتخابات را دارند باید این ۴ راهبرد را در سازوکار خود تدوین کنند و همه اعضای جبهه انقلاب نیز باید این ۴ راهبرد را در کنار هم ببینند و منسجم شده و در کنار هم بایستند و با افتخار از اندیشه سیاسی امام(ره) و شهدا و از فرمایشات رهبری دفاع کرده و صادقانه به مردم نشان دهند که خدمتگزار آنها هستند و قصد دارند مسائل و مشکلات آنها را با اولویت حوزه اقتصادی حل کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: امروز ما در مرکز تصمیم‌گیری نشسته و در جایگاه مطالبه‌گری نیستیم و کار سخت تر اما شیرین است و مطمئن هستیم این فرصت ما را در درون، به خود می‌آورد که اگر جایی از جاده اصلی به جاده خاکی رفتیم بازگردیم و بدانیم که باید کار کنیم که مردم به ما اعتماد کنند

گزارش پرینازمهاجرانی

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.