🔴 صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: پرونده مربوط به ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی، مبنی بر واگذاری خودرو به برخی از نمایندگان مجلس، به محض ارجاع به دادستانی تهران ظرف روز جاری، به شعبه بازپرسی جهت رسیدگی و‌ تحقیقات ارجاع و نماینده مذکور احضار شد.

دادستان کل کشور امروز گفت: به دنبال شکایت سید رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ادعاهای احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی درخصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، موضوع به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد. در همین راستا منتظر اعلام نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بودیم.

بر اساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس که امروز به دادستانی کل کشور واصل شد، ادعای احمد علیرضا بیگی، فاقد اسناد و مدارک مثبته است.

به دنبال شکایت وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع برای پیگیری و رسیدگی قانونی به دادستانی تهران ارجاع داده شد تا مراحل قضایی آن طی شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.