آیرال:
ارمنستان ۴ روستای منطقه «قزاق» را به آذربایجان واگذار کرد

▫️دولت ارمنستان برای اجتناب از جنگی دوباره با جمهوری آذربایجان، چهار روستای مورد مناقشه با این کشور را واگذار کرد. این روستا‌ها به مدت بیش از سه دهه در کنترل ارمنستان قرار داشتند.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.