آیرال:
وحیدی: تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران نیازمند مصوبه مجلس است

وزیر کشور:
اجرایی شدن موضوع تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران نیازمند مصوبه مجلس است اما به این دوره مجلس نمی‌رسد و در دوره بعدی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در بعضی شهرهای استان تهران وضع خوب است و در برخی شهرها وضعیت مناسبی نداریم؛ به همین دلیل مدتی است که بحث تقسیم تهران مطرح است.
استا‌ن‌های غربی و شرقی تهران با هدف تمرکززدایی، امکان رسیدگی بهتر به شهرهای کمتر توسعه‌یافته و ادارۀ بهتر تشکیل می‌شود.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.