آیرال:
در مرکز تحقیقات استان چه خبر است ؟!
مدیر جدید از فرانسه می آید!

طی روزهای اخیر خبر برکناری رییس منتقد و افشاگر مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان شرقی به یکی از اخبار داغ استان تبدیل شده است. خبری که از برکناری مدیر این مرکز بعد از افشاگری در مورد تغییر کاربری اراضی ملی به مسکونی حکایت دارد.

اما جالبتر اینکه مدیر جایگزین وی از منصوبین دولت #حسن_روحانی بوده و حتی در سال ۹۳ برای همین مرکز حکم هم گرفته است! شاهکار مدیر جدید در دوران تصدی قبلی اش، فروش ۴۰ هکتار از اراضی دولتی ایستگاه تحقیقاتی #بناب بوده است که حرف و حدیث بسیاری در مورد آن وجود دارد!

بررسی آخرین وضعیت مدیر جدید هم نشان می دهد وی همراه خانواده در #فرانسه تشریف داشتند که همین چند روز پیش جهت تحویل گرفتن مسئولیت جدید به کشور تشریف فرما شده اند!

در پایان باید گفت انتظار می رود مدیران سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کشور در عزل و نصب مدیران دلسوز و منتقد دقت بیشتری به خرج داده و اعتماد عمومی را بیش از این خدشه دار نکنند.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.