آیرال:
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: طرح «صیانت» منتظر ۱۰ دقیقه وقت مجلس است که هیات رئیسه باید در دستور بیاورد و قائله تمام شود ولی این اتفاق نمی‌افتد!

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.