موحدنیا.jpg

آیرال خبر- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز گفت: وزارت کشور به این نتیجه رسیده که برخی سازمان های شهرداری‌ها باید با ماده ۸۴ قانون شهرداری ها اداره شوند.

به گزارش آیرال خبر به نقل از  شهریار، مرتضی موحدنیا صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز با اعلام این مطلب گفت: وزارت کشور به این نتیجه رسیده که برخی سازمان های شهرداری لاجرم باید با ماده ۸۴ اداره شوند چراکه در غیر این صورت به یکی از ادارات کل شهرداری تبدیل می شوند.

در ماده ۸۴ قانون شهرداری ها که مربوط به نحوه مدیریت سازمان ها در شهرداری بوده آمده است: مؤسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

وی با تاکید بر اینکه جلسات مختلفی با معاون عمرانی وزیر کشور در خصوص ادغام سازمان های شهرداری تبریز برگزار کرده ایم، ادامه داد: بعد از این جلسات به این نتیجه رسیدیم، بودجه آن سازمان هایی که ادغام شده اند به صورت  مشترک نوشته شده و ادغام شوند.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردای تبریز گفت: سازمان هایی همچون تاکسیرانی و اتوبوس رانی که هنوز ادغام نشده اند بودجه جداگانه برایشان نوشته شود.

موحدنیا اظهار داشت: بیشتر ادغام های مورد نظر وزارت کشور در شهرداری ها بر اساس چارت جدید انجام شده است.

معاون شهردار تبریز ادامه داد: تنها ادغام های بخش مربوط به حوزه حمل و نقل عمومی بدلیل حساسیت های موجود در این بخش هنوز شکل نگرفته و برای این حوزه ها بودجه جداگانه نوشته شده است.

وی در خصوص ایراد فرمانداری به بودجه شهرداری تبریز که در آن ادغام های مدنظر وزارت کشور انجام نشده است نیز گفت: با فرمانداری در این خصوص مذاکرات لازم را انجام دادیم و مقرر شد تصمیماتی که در جلسات مشترک با معاون وزیر کشور اتخاذ شده به اطلاع آنها برسد.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.