بهشتی.jpg

آیرال خبر- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز گفت: لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تبریز در کمیسیون برنامه و بودجه، ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، محمد باقر بهشتی صبح امروز در جلسه شورای شهر تبریز با اشاره به اینکه جلسات مختلفی برای بررسی لایحه پیشنهادی بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز برگزار شد، گفت: بعد از بررسی به این نتیجه رسیدیم که لایحه پیشنهادی بودجه شهرداری تبریز ۱۱۲ میلیارد تومان کاهش یابد که از این میزان ۱۰۵ میلیارد تومان از بودجه مناطق و ۷ میلیارد تومان از بودجه شرکت توسعه عمران کاهش یافت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز با بیان اینکه کلیات بودجه با سقف درآمد و هزینه ۲۶۶۸ میلیارد تومان در جلسه قبلی به تصویب رسیده است گفت: کمیسیون سقف هزینه های جاری سال ۹۸ را  ۱۳۳۰ میلیارد تومان و هزینه عمرانی را ۱۳۳۸ میلیارد تومان تعیین کرده است.

وی گفت:  شورای شهر بعد از این باید بررسی جزئیات لایحه بودجه را بعد از این در دستورکار خود قرار دهد.

بهشتی در پاسخ به انتقاد برخی از اعضای شورا مبنی بر حذف ردیف های مربوط به کمک های دولت به دلیل عدم تحقق در سال های قبل، گفت: اگر این ارقام حذف شوند دولت دیگر هیچ کمکی به شهرداری نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر افزود: آوردن این ارقام به معنی این است که همچنان شهرداری به دنبال کمک های دولتی باشد.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ابتدا در شهرداری مرکز بررسی شده است گفت: پس از بررسی لایحه در شهرداری مرکز با تک تک مناطق و سازمان ها بودجه پیشنهادی بررسی شده است.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.