آیرال:
روز جهانی نینجا در تبریز

▫️به بهانه ۱۵ آذر روز جهانی نینجا مراسم ویژه این روز در تبریز برگزار شد ؛ نینجا ها افراد با مهارت و شجاعی بودند که در دوران فئودالی در ژاپن زندگی می کردند و قابلیت اصلی آنها نفوذ به خطوط دشمن و کشتن یا اسیر کردن فرمانده هان جنگی بود. هم اکنون نینجا به یکی از ورزش های زیر شاخه ورزش های رزمی تبدیل شده و در بین بانوان نیز با استقبال مواجه شده است.

خانه

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.