برچسب: احمدعلیرضا بیگی

مراسم رونمایی وجشن امضا از هفتمین اثر پریناز مهاجرانی اسبلی باعنوان پلورالیسم دینی صراط تا صراط های

به گزارش آیرال خبر:مراسم رونمایی وجشن امضا از هفتمین اثر پریناز مهاجرانی اسبلی باعنوان پلورالیسم دینی صراط تا صراط های…

حضور احمدعلیرضا بیگی نماینده محترم مجلس درجمع معلولین مساکن مهرواعضای جامعه معلولین

حضور احمدعلیرضا بیگی نماینده محترم مجلس درجمع معلولین مساکن مهر واعضای جامعه معلولین / پرینازمهاجرانی اسبلی مشاور زنان وامورخانواده جامعه…

جای تأسف است دولت جدید پروژه‌های قبلی را نادیده بگیرد / ۲۰۱۸ فرصتی برای قرار گرفتن تبریز در جایگاه برتر خود است

آیرال خبر احمدعلیرضا بیگی اظهار کرد: تبریز ۲۰۱۸ بزرگترین رویداد برای استان آذربایجان‌شرقی است که هدف اصلی در این سال…