حسین زاده

آیرال خبر- مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز گفت: متقاضیان اخذ پروانه های ساختمانی در شهرک های جمعیت پذیر، مصلا، فجر، نصر، ارم، اندیشه، خاوران و صیاد شیرازی از تخفیف های ویژه بهره مند می شوند.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، محمد حسین زاده افزود: در کنار کاهش مبنای محاسبات ارزش معاملاتی بافت فرسوده و حاشیه نشین ضمن صدور پروانه های ساختمانی در شهرک های جمعیت پذیر، تخفیف ویژه نیز اعمال می شود.

وی با تشریح این خبر اظهار داشت: پروانه های ساختمانی شهرک های جمعیت پذیر مصلی، فجر و نصر در سه ماه سوم با ۴۰ درصد و سه ماهه چهارم ۳۰ درصد تخفیف  صادر می شود.

حسین زاده ادامه داد: در شهرک صیاد شیرازی سه ماهه سوم با اعمال تخفیف ۷۵ درصد و سه ماهه چهارم ۶۵ درصد و همچنین شهرک اندیشه در سه ماهه سوم ۵۵ درصد و سه ماهه چهارم ۴۵ درصد تخفیف پروانه ساختمانی صادر می شود.

مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تبریز متذکر شد: در شهرک خاوران نیز سه ماهه سوم ۵۰ درصد و چهارم ۴۰ درصد و شهرک ارم در سه ماهه سوم ۴۰ درصد و سه ماهه چهارم ۳۰ درصد تخفیف پروانه های ساختمانی اعمال می شود.

حسین زاه تصریح کرد: در سه ماهه اول و دوم سال برای صدور پروانه های ساختمانی در شهرک های جمعهیت پذیر اعمال تخفیفی انجام نمی شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.