یکصد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز

آیرال خبر- در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز ایرادات ارسالی از طرف فرمانداری به مفاد تعرفه عوارض محلی سال ۹۸ را مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش آیرال خبر به نقل از شهریار، یکصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز که به بررسی ایرادات فرمانداری به تعرفه عوارض محلی اختصاص داشت با حضور شهردار تبریز و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد.

در این جلسه اعضای شورا با اصرار بر عمده مصوبات گذشته خود به منظور تامین نظر فرمانداری در برخی از موارد با تشکیل کمیته تخصصی متشکل از اعضای شورا، کارشناسان شهرداری و نمایندگان فرمانداری موافقت کردند.

بر این اساس مقرر شد این کمیته تا جلسه فوق العاده شورا در روز سه شنبه تمام موارد مطرح شده را بررسی و نظرات کمیته را در جلسه فوق العاده به منظور تصویب مطرح کنند.

در ادامه صد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز طرح یک فوریتی کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی آیتم های اجرایی دفترچه های پیمان فضای سبز در سال ۹۸ در دستور کار اعضای شورای شهر قرارگرفت.

این طرح پس از بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تبریز مقرر شد موضوع یک بار دیگر با حضور شهردار تبریز و کارشناسان فضای سبز در کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر بررسی شود.

توسط سردبیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.